Boğaziçi Üniversitesi
İnovasyon ve Girişimcilik Sertifika Programı Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Aygören

BİLET AL